• جدید

مصرف کننده انرژی

3,000,000 تومان
بدون مالیات
مصرف کننده صنعتی موارد مصرف:در انجام تست کنتور در منزل یا شرکتهای تولیدی و یا کنتورهای منصوبه درچاههای آب موارد زیادی پیش میاید که مشترک مصرف ندارد لذا نیاز است بار مناسبی در خروجی کنتور قرار داده شود تا مامورتست بتواند تست درستی انجام دهد.لذا این مصرف کننده هابا توانهای مختلف طراحی شده اند: از 500W*3 تا 10000W*3 بارهای کم برای تست کنتور های عادی و بارهای بزرگ برای تست کنتور های دیماندی
تعداد

  • سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری) سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)
  • سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری) سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری)
  • سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری) سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)
مصرف کننده صنعتی موارد مصرف:در انجام تست کنتور در منزل یا شرکتهای تولیدی و یا کنتورهای منصوبه درچاههای آب موارد زیادی پیش میاید که مشترک مصرف ندارد لذا نیاز است بار مناسبی در خروجی کنتور قرار داده شود تا مامورتست بتواند تست درستی انجام دهد.لذا این مصرف کننده هابا توانهای مختلف طراحی شده اند: از 500W*3 تا 10000W*3 بارهای کم برای تست کنتور های عادی و بارهای بزرگ برای تست کنتور های دیماندی
111 قلم
chat نظرات (0)
تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.