شرکت طرح آزمایان قزوین

با استفاده از تجارب کارشناسان کنتور برق و مهندسی مجدد دستگاه های تست کنتور خارجی، با شناخت از امکانات و نیازها پیرو آن، دستگاهی با استفاده از امکانات داخلی و در دسترس بدون نیاز به قطعه خاص خارجیو انحصاری در سال 1378 دستگاه های تست مجهز به دوربین و محاسبه گر دیجیتال برای کنتور الکترومکانیکی تکفاز و سه فاز طراحی و ارایه کرد و اولین دستگاه در منطقه برق پاسداران نصب شد و با ورود کنتور های دیجیتال به عرصه برق کشور و متناسب با نیازها در سال 1381 دستگاه های تست برای انواع کنتور های الکترومکانیکی و دیجیتال معرفی و در شرکتهای توزیع برق بکارگرفته شد و در ادامه با بهبود مستمر دستگاههای منصوبه علاوه بر شرکتهای توزیع دیگر درکلیه مناطق شرکتهای توزیع برق تهران بزرگ و شرکت توزیع برق استان تهران تا حال بهره برداری میشود

 • 🥇منطقه برق پاسداران 
شرکت توزیع برق تهران بزرگ
مجهز به میز تست کنتور برق ساخت 🚀شرکت طرح آزمایان قزوین مدل ۱۳۹۵ .
WWW.TAQ.CO.IR 

.
🥇Pasdaran Elektrizitätsabteilung im Iran
Stromverteilungsunternehmen im Großraum Teheran
Ausgestattet mit 👨‍💻TAQ.co
.
 #stromzählerablesung #refurbish #recycle #electricmeter #artsy #stromzähler #strom #امیرمبشر_اقدم #کنتورهوشمند #امیر_مبشراقدم #امیر_مبشر_اقدم #کنتوربرق #امیرمبشر #کنتور_برق #امیر_مبشر #کنتور #امیرمبشراقدم . #تست_کنتورهای_آب #sayaç #میزتست #amirmobasher #تستر #کنتوردیجیتال #امیرمبشراقدم #امیرمبشر #کنتور_برق #amirmobasheraghdam #برق #تست_کنتور_آب #کنتوربرق #امیرمبشر_اقدم #تست_کنتور #کنتورسازی
 • 👨‍💻Elektrik Sayaçları Doğruluk Test Sistemleri

Elektrik 🕵️‍♂️Sayaçlarının hassasiyet değerleri kanun ve mevzuatlarda belirlenen tarihlerde ya da istenilen zamanlarda ölçülmesi gerekmektedir. 
🥇Bu ölçümler şirketimizdeki Sabit Sayaç Ayar İstasyonunda yapılabildiği gibi Sahada sayacın bulunduğu noktaya gidilerek yerinde de 🚀Taşınabilir Sayaç Test Ekipmanları ile de yapılabilmektedir. 
.
.
.
 #sayaçöreği #kamerasistemleri #sayaçpanosu #saçuzatmasistemleri #gergitavansistemleri #sayaçli #amirmobasheaghdam #sessistemleri #güvenliksistemleri #sayaç #alarmsistemleri #rafsistemleri #testsistemleri #sistemleri
 • گزارش کالیبراسیون میز تست کنتور منطقه برق افسریه .

جهت #کالیبراسیون دستگاههای تست کنتور ثابت مناطق از دستگاه mte# استفاده می کنیم بعنوان مرجع شرکت توزیع برق تهران
دستگاههای تست کنتور ثابت دارای مجموعه مادر میباشد که به عنوان مادر مبنای خطاگیری و اندازه گیری پارامترهای الکتریکی می باشد.
محاسبه گر مادر دارای قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری میباشد.
بطوریکه پارامتر های #الکتریکی را می توان کالیبره کرد .و با خطای حدود 0.5درصد بامقایسه مقدار نشان داده شده در وmteدستگاه را کالیبره کرد.
ودر نهایت #کنتور های شاهد را با دستگاه mte خطاگیری میکنیم و مجدد در همان شرایط با دستگاه تست ثابت #خطاگیری می کنیم اگر اختلافی بود با تغییر ضریب پالس اصلاح انجام میشود. #electronic #techie #instagood #nerd #geek #electronics #smartphone #screen #gadgets #tech #hack #computers #mobile #amirmobasheaghdam #iwatch #techy #device #mobilephotography #dronephotography #prilaga #amazing #instatech #technology #ipad #cool #laptops
 • میز تست کنتور برق ساخت شرکت طرح آزمایان قزوین 
شرکت توزیع نیروی برق اهواز
.
.

TAQ MTR6000pc is designed for testing a diverse range of electric energy meters. Those include but are not limited to:
• active and reactive energy
• electromechanical
• multi-tariff,
• multifunctional and multi-quadrant • basic error • starting current
• no-load run
• testing energy registers
• constant test
• checking the maximum demand registers
• checking the pulse outputs
• testing the influence of frequency, harmonic distortion, voltage, current .
.
.
#sayaçli #amirmobasheaghdam #sessistemleri #güvenliksistemleri #sayaç #alarmsistemleri #rafsistemleri #testsistemleri #sistemleri #leistung #برق #leistungssteigerung #messgerate #amirmobasher #messgerätewerk #messgeräten #messgeräte #messgerätetasche #messgeräte #leistungsmesse
#کنتور #تست_هوش #کنتورسازی #کنتور_سازی #کنتور_آبفر #کنتور_دیجیتالی #کنتور_گاز #کنتورینگ #تستر #کنتور_هوشمند_آب
 • گزارش بازدید از آزمایشگاه کنتور برق منطقه برق لواسان مجهز به میز تست کنتور برق ساخت شرکت طرح آزمایان قزوین مدل سال ۱۳۷۸ 
www.taq.co.ir .
.
#Elektrik Güç Ölçer Test İstasyonu, TAQ Fabrikası, 1999
Tabii hala çalışıyor
.
Electrical #Power Meter Testing Station, TAQ Factory, 1999
Of course still working
.
.
. #کنتور_برق #کنتورسازی #meter #امیرمبشراقدم #electricmeters #iran #کنتورینگ #کنتور #electricmeterbox #electricmeter #امیرمبشر 
#wartung #industrie #elektrotechnik #schweißen
#circuitdesign #microcontroller  #oscilloscope #covi̇d19 #بیمارستان #امیرمبشر_اقدم #oscilloscopes #covi̇d_19 #amirmobasher #amirmobasheraghdam #corona #oscilloscopemusic #برق
 • گزارش بازدید از آزمایشگاه کنتور برق منطقه برق اسلامشهر مجهز به میز تست کنتور برق ساخت شرکت طرح آزمایان قزوین مدل سال ۱۳۷۸ 
قدیمی و کارا و جان سخت ...
www.taq.co.ir .
.
#Elektrik Güç Ölçer Test İstasyonu, TAQ Fabrikası, 1999
Tabii hala çalışıyor
.
Electrical #Power Meter Testing Station, TAQ Factory, 1999
Of course still working
.
.
. #کنتور_برق #کنتورسازی #meter #امیرمبشراقدم #electricmeters #iran #کنتورینگ #کنتور #electricmeterbox #electricmeter #امیرمبشر 
#wartung #industrie #elektrotechnik #schweißen
#circuitdesign #microcontroller  #oscilloscope #covi̇d19 #بیمارستان #امیرمبشر_اقدم #oscilloscopes #covi̇d_19 #amirmobasher #amirmobasheraghdam #corona #oscilloscopemusic #برق
 • میز تست کنتور برق همراه با نرم افزار دسک ریپورتر ورژن ۴.۰.۰.۱ .

Project manager and Director: @amirmobasher90

Complete software package for electricity #meter testing and calibration

User friendly programs for #Microsoft Windows

Network support in distributed systems: client / server 
Multilingual user interface with predefined and user definable dictionaries enables immediate national and regional implementation

Simple switch of display format from global characteristics of the process to detailed results on any meter

Simple input of meter parameters, user defined tests, sequences, addresses and user friendly operations with respective databases

Free defined output documents for Microsoft Office

#Support of mobile terminals for manual or barcode data acquisition

Possibility of any harmonic content definition in measuring power signals

Support of data exchange with electronic #meters

Simultaneous test of meters with different constants

#ARCHIVER
• Evaluation of archives
• Sorting and printing according to various criteria

Software Package #Deskreporter is dedicated for electricity meter testing and calibration. The package contains routines for control of hardware, data acquisition, evaluation of #measurements , meter data exchange, output of documents, data archiving #data analyses and #system #maintenance
مدیر پروژه : #مهندس_امیرمبشراقدم 
Project manager and Director: @amirmobasher90
.

دسک ریپورتر ورژن ۴.۰.۰.۱
 • میز تست کنتور برق همراه با نام افزار دسک ریپورتر ورژن ۴.۰.۰.۱ تحت شبکه .
.

Project manager and Director: @amirmobasher90

Complete software package for electricity #meter testing and calibration

User friendly programs for #Microsoft Windows

Network support in distributed systems: client / server 
Multilingual user interface with predefined and user definable dictionaries enables immediate national and regional implementation

Simple switch of display format from global characteristics of the process to detailed results on any meter

Simple input of meter parameters, user defined tests, sequences, addresses and user friendly operations with respective databases

Free defined output documents for Microsoft Office

#Support of mobile terminals for manual or barcode data acquisition

Possibility of any harmonic content definition in measuring power signals

Support of data exchange with electronic #meters

Simultaneous test of meters with different constants

#ARCHIVER
• Evaluation of archives
• Sorting and printing according to various criteria

Software Package #Deskreporter is dedicated for electricity meter testing and calibration. The package contains routines for control of hardware, data acquisition, evaluation of #measurements , meter data exchange, output of documents, data archiving #data analyses and #system #maintenance
مدیر پروژه : #مهندس_امیرمبشراقدم 
Project manager and Director: @amirmobasher90
.

دسک ریپورتر ورژن ۴.۰.۰.۱ تحت شبکه
 • میز تست کنتور برق همراه با نام افزار دسک ریپورتر ورژن ۴.۰.۰.۱ تحت شبکه .
.

Project manager and Director: @amirmobasher90

Complete software package for electricity #meter testing and calibration

User friendly programs for #Microsoft Windows

Network support in distributed systems: client / server 
Multilingual user interface with predefined and user definable dictionaries enables immediate national and regional implementation

Simple switch of display format from global characteristics of the process to detailed results on any meter

Simple input of meter parameters, user defined tests, sequences, addresses and user friendly operations with respective databases

Free defined output documents for Microsoft Office

#Support of mobile terminals for manual or barcode data acquisition

Possibility of any harmonic content definition in measuring power signals

Support of data exchange with electronic #meters

Simultaneous test of meters with different constants

#ARCHIVER
• Evaluation of archives
• Sorting and printing according to various criteria

Software Package #Deskreporter is dedicated for electricity meter testing and calibration. The package contains routines for control of hardware, data acquisition, evaluation of #measurements , meter data exchange, output of documents, data archiving #data analyses and #system #maintenance
مدیر پروژه : #مهندس_امیرمبشراقدم 
Project manager and Director: @amirmobasher90
.

دسک ریپورتر ورژن ۴.۰.۰.۱ تحت شبکه
 • Meter testing on-site and in laboratory

In order to test meters, particularly those of the 0.2s class, a testing device with a high degree of accuracy is required. The concept of individual on-site meter testing with current and voltage sources has become increasingly popular. Our test technology for meter testing is particularly versatile and suitable for on-site testing and for use as a laboratory test system. #کنتور_آب #mühendislikfakültesi #کنتور_برق #کنتوردیجیتال #türkiye #amirmobasheraghdam #electric #amirmobasher #کنتوربرق #çalışmak #meslekaşkı #کنتورسازی #anıyakala #bilim #کنتورهوشمند #mühendis #کنتورآب #amirmobasher90 #mühendisler #engineer #girişimci #turkeystagram #engineering #turkey #کنتور
 • منطقه برق قدس .
#love #electrician #kabeldata #electrical #textile #electric #meteran #electricians #meterologist #electricidad #امیرمبشراقدم #امیرمبشر_اقدم #کنتورسازی #kainmeteran #amirmobasher #electricmeter #amirmobasheraghdam #کنتوردیجیتال #کنتور_آب #کنتورهوشمند #amirmobasher90 #کنتور_برق #meter #کنتور #کنتورآب #amirmobasher90 #امیرمبشر #electricmeterbox #electricmeters #songketmeter #thirtyfivefuckingmillimeter