پیگیری سفارش

جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید:

پروب نوری

دستگاه پروب نوری ، یک رابط دو یا سه طرفه جهت تبادل اطلاعات بین کنتور و دستگاه قرائت کننده از طریق امواج نوری مادون قرمز می باشد.تنوع پورتهای مدلهای این دستگاه ...

پروب نوری

قیمت پروب نوری

خرید پروب نوری

پروب نوری بلوتوث

پروب نوری کنتور

مهندس امیر مبشراقدم

پروب نوری

فیلترهای فعال