مصرف کننده انرژی

3,000,000 تومان
بدون مالیات
مصرف کننده صنعتی موارد مصرف:در انجام تست کنتور در منزل یا شرکتهای تولیدی و یا کنتورهای منصوبه درچاههای آب موارد زیادی پیش میاید که مشترک مصرف ندارد لذا نیاز است بار مناسبی در خروجی کنتور قرار داده شود تا مامورتست بتواند تست درستی انجام دهد.لذا این مصرف کننده هابا توانهای مختلف طراحی شده اند: از 500W*3 تا 10000W*3 بارهای کم برای تست کنتور های عادی و بارهای بزرگ برای تست کنتور های دیماندی
تعداد

  • سیاست امنیتی سیاست امنیتی
  • سیاست ارسال سیاست ارسال
  • سیاست بازگشت سیاست بازگشت
مصرف کننده صنعتی موارد مصرف:در انجام تست کنتور در منزل یا شرکتهای تولیدی و یا کنتورهای منصوبه درچاههای آب موارد زیادی پیش میاید که مشترک مصرف ندارد لذا نیاز است بار مناسبی در خروجی کنتور قرار داده شود تا مامورتست بتواند تست درستی انجام دهد.لذا این مصرف کننده هابا توانهای مختلف طراحی شده اند: از 500W*3 تا 10000W*3 بارهای کم برای تست کنتور های عادی و بارهای بزرگ برای تست کنتور های دیماندی
111 قلم
chat نظرات (0)
تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.